Туулган жериндеги балалык күнүнө “милдеткер” дүйнөлүк атак-даңк

Ооба,  бизге ушундай сезилет. Коштошуу күнүндө Элмирбек инибиз: “Кээ бирөөлөр Чыкемде, \ арман жок деп ойлошоор,  \ жыргалдар Чыкем көрбөгөн,  \ калган жокдеп ойлошоор…\” – деп төгүп ырдагандай,  чын-чынында эле,  бу жарык дүйнөдө ал киши көрбөгөн сый,  жетпеген зоболо – өз эли,  өз өлкөсү түгүл,  мүлдө жер жүзүнүн мамлекеттери менен эл аралык уюмдардын,  академиялар менен сан түрдүү басылма-коомдордун кадырлап-урматтап ыйгарган өзгөчө артыкчылык белгилери – таланты,  акылы,  коомдук ишмерлигине кол коюп,  таазим жасаган даражанаам баскычтары калбагандай сезилет. Бир гана шведдин Нобель […]

Коркут Ата: Сөзүнө ээ болалбаган адам ала турган жооптун азабын тартат

Коркут Ата – огуз түрктөрүнүн “Коркут Ата” (Dede Korkut) китебиндеги  окуяларды баяндаган негизки каарман. Ал огуздардын жашоосун жогорку деңгээлде өздөштүргөн, каада-салтын жана төрөлөрүн мыкты билген, уламышка айланган акылман катары сыпатталат.  * * * Тили кесилип же дүлөй жаралып калганы үчүн бир бурчта отурган адам тилине ээ болалбагандардан төөлүк өйдө. * * * Макулуктардын эң жогору бааланганы – адам. Жаныбарлардын эң төмөн бааланганы – ит. Бирак Кудайын тааныган ит – ырысын тепкен адамдан жогору. * * * Адамда адеп жана өнөр, […]

Мусулман санаттарынан: Ичи тарлар эмне үчүн дайыма нааразы? Себеби…

АБУ-ЛЬ-ФАРАЖ (1226-1286), Сирия жазуучусу жана илимпоз Эси жоктор өзүнөн башкалардын изги сапаттарын эмес, бир гана кемчилигин байкайт. Алар кудум денедеги кызарган жаратты көрө койгон чымындан айырмасы жок. * * * Акылга төнбөгөн жан – өлүк. Эгер аны окутуп-чокутса, тирилет. Тирилгени – какыраган жерге жамгыр жаагандай кеп. * * * Эси бар ар бир адам жосунсуз жоруктарга ырайымдуу болууга тийиш. * * * Сабырдуу адам болор болбоско уялып, өзүн-өзү ичинен жебейт. * * * Адамдын төрт сапатын эң мыкты аныктаган күч […]

АЛЕН: Улуттук намыс – атууга даяр мылтыктай

АЛЕН (Эмиль Огюст Шартье) (1868-1951), француз адабиятчысы  Ишенимдин өзү эле Кудай. * * * Чынчылдар коомун түзсөң, эң биринчи уурулар жүгүрүп келет. * * * Улуттук намыс – атууга даяр мылтыктай.   Марсель АШАР (1899-1974), француз драматургу  Сүйүү деген бирөө үчүн тынчсыздануу. * * * Май муздак жерде көпкө сакталат. Сүйүүнү да так ошондой сактоо керек. * * * Сүйүүдө бактылуу болуш үчүн сөзсүз эле сокур болуштун кажети жок, кээде гана көз жумуп кой. * * * Ким эрте ойгонсо, […]

Ралф Уолдо ЭМЕРСОН: Тарыхта эң улуу адамдар кедей болуп өткөн

(1803-1882), америкалык жазуучу  Менин кечки меймандарым саатка карабаса да, сааттын канча болгонун кабак-кашымдан сезүүгө тийиш. * * * Жаратылыш бир нерсе жаратарда генийди жаратат. * * * Тарыхта эң улуу адамдар кедей болуп өткөн. * * * Биз укум-тукумдагыларыбызга караганда замандаштарыбыздын кыялын көбүрөк тартабыз. * * * Коом – бул айыкпагандардын ооруканасы. * * * Жакшы билимдин шоораты – терең ойлорду да жөнөкөй тил менен жеткирүү. * * * Мектепте, университетте эмнени окусак, – ал билим эмес, тек, билимге болгон […]

Эрди-катын үчүн бактылуулуктун сыры эмнеге?

ДИЛАЗЫК  Акыр аягы кашкайган чындыкка жеткен бир адам миң адамга да моюн бербейт. * * * Динди негиздеген адамдардын баары азилге түшүнбөгөн жандар болгон. Роберт ИНГЕРСОЛЛ (1833-1899), америка жазуучусу жана юрист Улуу адамдын улуулугу майда-чүйдө адамдарга жасаган мамилесинен билинет. * * * Жаңы пикирлерди жараткан ой – азчылык чөйрөдө жүргөн бир адамдын эле оозунан чыгат. * * * Тажрыйбадан өткөн мугалим жок, болгону ага төлөнчү акы кымбат. * * * Талаш-тартыш учурунда ачууга алдырдың дегиче бүттү. Сен анда чыркыраган чындыкты […]

Конфуций: Жакшылык менен жамандык

* * * Эч түзөлбөй турган жападан жалгыз кемчилик – бул мурда кетирилген кемчилик. * * * Устатым агын сууну тиктеп айтты эди: «Күн менен түндүн баары так ушул аккан суу сыңары өтө берет». * * * Жакшы темирден мык жасалбагандай эле, жакшылар да солдаттык кызматтан алыс. * * * Уялбастан берилген убада ишенимсиз болот. * * * Өзүнө катуу, бирок өзгөлөргө ырайымдуулардын колунан жамандык келбейт. * * * Кайратман адам кыйынчылыкта өзүн-өзү чыйрайт, кайратсыз бечара ыйлайт. * * * […]