Абдиламит МАТИСАКОВ: Таразачы

АҢГЕМЕ Бирин-серин таразачы биздин шаарда да бар. “Жок болсо, калаанын бир жери кемип турмак” деп бирөө-жарым айта беле. Ошо болгонуна шүгүр дейли… Көпчүлүк менен шаар кыдырып баратсаңыз эски парктын этегинде таразасына боюн теңеп какайган, бүркүт кабак, агала сакал кары жолуңузду торойт. Ошо кыргыйдай адам – мен сиздерге айтайын деген Туйду таразачынын өзү. Кылар ишин өзүңүз билесиз. Балдарга көз ымдайт, о чакырганы. А чоңдорду болсо ээрчий карап: “О таразага түшүп турганды унутпаңыз” дегенчелик, тамагын түзөйт. Көбү көрбөмүш болуп өтөт. А бала […]

Аман САСПАЕВ: Ууру

АҢГЕМЕ Колхоздун алма багына сакчы болуу милдетин алды да, Бөкөбай абышка бардык убактысын бакта өткөрүп калды. «Азыркы кишилер түшүнөт, кантип эле карасанатайлык кылып бир алма үчүн чарбактан секирсин? Мүшөктөн уурдоо жөнүндө ойлонуп да кажети жок. Балдар да мектепте окуп, тарбия алып жатышат, бул дүйнөнүн анык коргоочулары ошолор. Алар биз үчүн эмес, өзүлөрү үчүн коргошот. Анткени, биз – кары-картаңдар убакты келгенде тигилген алманы да таштап кете беребиз… Демек, эч ким да суук колун салбайт», деп ойлонуучу Бөкөбай. Бирок бул ой чыныгы […]

Сократтын солк этпес чындыгы

Өлүм бул – адамзаттын эң улуу көз боочусу. Биз жашап турганда ал али келе элек болсо, а биз өлгөндө – эбак келип кеткен болот. * * * Менде каалоолор канчалык аз болсо, Кудайга ошончолук жакынмын. * * * Ким ааламды ордунан жылдыргысы келсе, ал адегенде өзүн жылдырсын. * * * Эгер адам ден соолугуна өзү көзөмөл кылса, анда ага анын өзүнөн ашкан дарыгерди табуу кыйын. * * * Жандүйнөнү дарылабай туруп, денени дарылоого болбойт. * * * Боорукерлик жана пайдалуу […]