Дэн Вальдшмидт: Ийгиликке жетүүнүн эрежелери

Көп нерсеге жетишкиле. Баштаган ишиңерди бүтүргүлө. Кайра-кайра баштай бергенди токтотуп, мурда бүтпөй калган иштерди аякагыла. Ишенимиңиз чоң болсун. Сиздин күчүңүз ааламды багынтууга жеткирери эсиңизден чыкпасын. Көп сүйлөшкүлө. Менин айткандарым бардыгына түшүнүктүү деп кыйынсына бербе. Оюңду бөлүшүп, максатыңды түшүндүрө жүр. Көбүрөөк суктангыла. Дүйнөгө таң калуу менен толкундоолорду жараткыла. Табышмактуу боло бил. Таасирлүү болгула. Адамдар жеткиси келген өзгөрүштөргө себепчи болгула. Маал-маалы менен ойлоно жүргүлө. Атайын токтоп тыным жасагыла, кылган ишиңерди талдап, жаңы изденүүлөргө шык болор нерселерди издегиле. Көбүрөөк бергенге аракеттенгиле. Башкаларды сүйүү […]