Кожогелди Култегин түрк тилинен которгон Нежип Фазылдын ырлары

(Экинчи топтом) <<<<<<<<<<<Биринчи топтом АЯЛДАРДЫН БУТТАРЫ Мустафа Шекибге Аял буту баскан жерде – жүрөгүм, Басып эзген сайын жыргайт: “Бас! Эз!..”– деп. Өмүр-жолдо суроо салса бирөө бир – Баратам дейм аял изин аздектеп. Күлкү коштойт аялзатын, ый коштойт, Жакыныраак көздөн мурда бутуна. Туруш-турпат, ийкеми анын тилге окшойт, Аял барда лам дебе да, упура. Ичке устунда – Кудай берген сулуулук! Имараттар алганбы өрнөк буттардан?! Жабуу астында турган сымал улуулук! Чолпонду айайм мармар ташка тушталган… Кудай-Элес жүр мойунда тагылып, Демек, динин айтып турат […]