Нуралы КАПАРОВ: Досума кат

(Ш. Дүйшеевге) I Теңтуштарың жаныңда Шакелешип, тентектериң артыңда акелешип, көрдүң далай төгүлгөн ини сыйын, көрдүң далай агылган ага сыйын, сыйдан бүткөн бул дүйнө сага кымбат, бул дүйнөнү тышташың сага кыйын!   Саткындарды көп көрдүм шарактаган, акмактарды көп көрдүм карактаган, таяк жедим көбүнөн, таяктадым, кармаш менен башталып кайран өмүр, кармаш менен жаштыкты аяктадым.   Болушунча кармаштым, боройлоттум, бороон болоор кездерде сени ойготтум, бул дүйнөдө жашоомду кыйындатып, бул дүйнөдөн кетүүмдү оңойлоттум…   … Теңтуштарың жаныңда Шакелешип, тентектериң артыңда акелешип, көрдүң далай төгүлгөн […]