Кыргыз эл жомогу: Булардын кайсынысы чоң? (Балдар үчүн баш катырма)

Алабаш деген чалдын жалгыз карала өгүзү болуптур. Өгүздү дайыма өзү бакчу экен. Күндөрдүн биринде Алабаш узак жолго камынып, улуу баласына: — Сен өгүзгө убактысы менен […]

Мухтар Шаханов Кожогелди Култегиндин котормосунда

МУРУН “Адам болуу оңойбу толук кандуу, Алып таасир алптардан – калыптан бу,” – деп башкырдын акыны Мустай Карим Мени Расул Гамзатка алып барды. Тоолуктардын тоого […]

Өзүнүн ким экенин көп аялдын изине түшкөн эркектер билет

Владислав ГЖЕЩИК (1935), поляк сатириги Эң коркунучтуу балээ – адамзат тагдыры адам баласынын колунда. * * * Өзүнүн ким экенин көп аялдын изине түшкөн эркектер […]