Үмүт КУЛТАЕВА: Экзистенционалдык саптарда жашаган Тургунбай Эргешовдун акындык тагдырына ой-сереп (2-макала)

Тургунбай Эргешовдун 70 жылдыгына карата  Тагдыр концептин изилдөөчү М.Эпштейн[1] адамдын өмүрүндө болуучу окуяларды үчкө бөлөт: адам тагдырга таасир этүүчү кыймыл-аракетти өзү жасайт – кыймыл-аракеттин, кырдаалдын субъекти; адам тагдырга таасир этүүчү окуяга кабылат (каш-кабактын ортосунда пайда болгон кырсык, күтүлбөгөн утушка ээ болуу же утулуу, күтпөгөн жерден дөөлөткө ээ болуу же орду толгус жоготууга учуроо, кокустан жолугушуу, ооруга чалдыгуу ж.б.) – түзүлгөн кырдаалдын объекти; адам окуянын субъектиси да эмес, объектиси да эмес, болмуш кайсы бир мыйзам ченемге ылайык өзүнөн-өзү жаралат, адам ага […]

Экзистенционалдык саптарда жашаган Тургунбай Эргешовдун акындык тагдырына ой-сереп

 Тургунбай Эргешовдун 70 жылдыгына карата (1-макала) Тагдыр адам менен ойнойт, анткени тагдырдын өзү – оюнчу; адам менен тагдырдын ортосундагы оюн кумарында ортого коюлган баа улам жогорулап олтуруп, эң кымбат нерсе − адам өмүрүнө жетет. М.Энштейн.  60-жылдардын аягы, 70-жылдардын башында кыргыз поэзиясында жаш калемгер аталып, кийинчерээк ысмы унутула жаздап, эгемендүүлүктүн желаргысы менен элине кайрылып келген Тургунбай Эргешовдун акындык тагдырынын “каалгасын ачууга” “Кайрылуу” аттуу ыры (залкар акын Сооронбай Жусуевдин айтуусу боюнча ушул ыр анын атын чыгарган экен[1]) ачкыч болуп берчүдөй: Пенделер, мени […]