Людмила Молдалиева: Ойгон, кыргыз!

Мир изменился. Если проанализировать ушедшие двадцать веков, то мы увидим, что почти до восемнадцатого  века все человечество передвигалось исключительно на телеге, не было ни электричества, ни радио. Но как только была  изобретена паровая машина, началась промышленная революция, а научно-техническая революция ХХ века уже высадила человека  на Луну. Был дан  такой мощный ядерный толчок человеческому разуму, который с годами только набирает обороты:  почти все заводы-гиганты отказались от ручного труда на конвейере — человека заменили роботы, которые успешно входят и в наш […]

Мирлан уулу Сыймык: Наристе өз ата-энеси менен жашасын (№19 дилбаян)

“Ч. Айтматовдун мен окуган чыгармасы” сынагына (Ч. Айтматовдун “Делбирим” повести боюнча) Мен Чыңгыз Айтматовдун калеминен жаралган «Делбирим» аттуу чыгарманы дилбаянымда баяндагым келди. Бул чыгармада жазуучу эң көйгөйлүү маселени козгойт. Адам баласы убагында башындагы бакытты сезбей, колдон учуруп жибергенде, «кап» деп башын койгуласа да, кеч болуп калат. Бул көйгөй адам баласынын турмушунда көп кездешет. Өзгөчө эркек жолдошторубуз акча, дүйнө жетиштүү боло калса, башындагы бакытты баалабай, татынакай балдарынын энесин кайдагы көчөдө баскан аялдарга алмаштырып, көңүлүн оорутуп, үй-бүлөсүнүн ыркын кетире баштайт. Акыры барып […]