Олжобай ШАКИР: Шарияттын адаштырган жолу

Повесттин мурда жарыяланган бөлүгү:  1-баян 2-баян Тагдыр ташпиши Жалилдин ата-энесин тентитип жиберген шоркелдейлер экен. Турсун менен Закен ал күнү Жалил ээрчитип барган жерге жөнөштү. Таяжемдин […]