Жазуучуну түйшүккө салбаган эмгек – окурманга ырахат тартуулабайт

Катачылык кетирбөө үчүн ар бир адам туура жолдо жүргөн адамды тапкысы келет. Бирок эч ким туура жолдо жүргүсү келбейт. Зигмунд Фрейд *  *  * Жоготуп алган күндөрүңдүн эң аянычтуусу – бир жолу болсо да жылмаюусуз өткөргөн күндөрүң. Себастьен-Рок Никола де Шамфор *  *  * Үмүт менен жолго чыгуу – бара турган жериңе жетүүдөн да артык. Роберт Льюис Стивенсон *  *  * Жакшы көрүнгүчө – жакшы бол. Гай Саллюстий Крисп *  *  * Тарбия сыры – окуучуга урмат кылуу менен башталат. […]