Олжобай ШАКИР: Эне

АҢГЕМЕ – Бир конуш айылдын эки катыны ортосундагы чыр калмактын чатагынан өтүп кетмей болду го бизге. – Өткөн жылкы тополоң-тоздо бир айыл журт кыйрап, бул бала ошол ээн журтта калыптыр. Эки катындын бала талашкан чатагы ошондон бери… – Бүбү кемпир деле калыс кебин айтты, а тиги экөөнүн кеп жей турган түрү жок. – Кой деген кишини угушпаса, тытыша беришсин. – Экөөнүн тең үндөрүнүн ачуусун кантесиң. – Ажылдашкан эки катындын чатагын кеп кылбаган силер калдыңарбы?! – отургандардын кебин жактырбаган түлөгөн тебетейчен […]