Калила жана Димна (10-11-12-13-14-15-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<Башы ОНУНЧУ БӨЛҮМ Падыша Байдабага: — Ммм, жакшы экен. Анда мага өкүмдар өзүнүн салтанатын, дөөлөтүн кантип сактайт, коргойт, ушул тууралуу кеп кылып бер. Кандайча ар бир иш ийкемдүүлүк, тайманбастык, марттык жана адамгерчилик менен оңунан чыгаарын айтып бер. — Падыша дөөлөтүн, мамлекетин, ээлигин бекемдеп, жакшылап коргошу үчүн, эң алгач ийкемдүү болушу керек. Эми угуп туруңуз… ПАДЫША, КАНЫШАСЫ ЖАНА ВАЗИР Кайсы бир убактарда Билаз деген өкүмдар жашаптыр. Ильяз аттуу вазири бар экен. Вазир динге катуу баа берген, анын шарттарын толук аткарып, ибадатын […]

Акылмандан калган кеп: Калила жана Димна

<<<<<<<<<<<<<<«Калила жана Димнанын» дүйнөлүк адабияттагы орду Адам дүйнөнү өзгөртүүдөн мурда өзүн өзгөртүүгө тийиш. (Уиллиям Жеймс) Акыл-эсти дарылабай туруп, ооруган дене-бойду айыктыруу кыйын. (Сократ) Чыгарманы түрк тилинен которгон Азат ЖАПАРБЕК БИРИНЧИ БӨЛҮМ Өкүмдар Дабшалим кечилдердин көсөмү, акылман Байдабага кайрылды: — Ынтымак менен достукта жашагандардын ортосуна жалганчы жана эки жүздүүлөрдүн аралашуусу менен бири-бирине жүз карашпай, душман болгон эки киши тууралуу баян айткын… Байдаба : — Эки жолдош, эки достун душманга айлануу баяны мына мындай: АРСТАН ЖАНА ӨГҮЗ Илгери өткөн заманда Даставан деген […]