Абибилла ПАЗЫЛОВ: Бүгүнкү жазуучу намыс-ариет  талашууну  да үйрөнүүгө тийиштей (1-маек)

Белгилүү жазуучу жана котормочу Абибилла Пазылов менен болгон маегибиз… – Абибилла аке, учурда эмне менен алексиз? Кезинде кыргыз окурмандарына дүйнө адабиятынын дөө-шаа жазуучуларынын чыгармаларын жеткирүүдө албан эмгек жумшадыңыз окшойт. Ошолорду китеп кылып чыгара алдыңызбы? Бүтүндөй өмүрүн котормочулукка арнаган авторлордун бири Эрнис Турсунов бир курдай каңырыгы түтөп отуруп, котормо өнөрү кайсы авторго болбосун чыгармачылык чоң өнөркана болгону менен, бирок бизде ал мээнеттин кадыр-баркы бааланбастыгын айтып кейиди эле… – Мурдагы замандарда мен көрүп-неткен даркан  жазуучулар “бир чыгарма жазып бүткөнүңдө, соңунан чыгынып,  эки […]