Азис Несин: Маанилүү тапшырма

АҢГЕМЕ Ал күнү эртең менен шеф саясый полициянын чиновнигине төмөндөгүдөй буйрук берди: – Чжан, мен сага маанилүү тапшырма берем. Көзүңдү кара! Бул сен үчүн кызматка киргенден берки тапшырылган эң сыймыктуу тапшырма. Алибетте, аны аткара алсаң. Чжан, эскирген батинкесинин башын карап, уялыңкы сурады: – Мырза башчы, сыйлык берилеби? – Алибетте, эгер ийгиликтүү аткарсаң. Үч миң юан аласың. Кулагыңды тазалап жакшылап ук. Саясый полициянын башчысы тапшырманы түшүндүрүп жатты, бирок Чжан эч нерсе түшүнгөн жок. Анын башынан үч миң юан кетпей койду. Үч […]