Владимир ДАЛЬ: Шум түлкү (Устатыбыздын архивинен)

ЖОМОК Которгон Алым ТОКТОМУШЕВ Кышкы түндө жол бойлоп, ачка түлкү келатты; асман бетин булут каптап, кар жаап турат шыбыргактап. “Өзөк жалгаар бирдеме табылса”,- деп түлкүнүн […]

Иван БУНИН: Жеңил дем

АҢГЕМЕ Көрүстөндөгү жакында гана кырдалган үймө топурактын үстүндө эменден жасалган бекем жана оор, жылмакай келген жаңы крест турат. Апрелдин бүркөө күндөрү кенен үйөздүк көрүстөндүн эстеликтери […]

Антон ЧЕХОВ: Кубаныч

АҢГЕМЕ Түнкү саат он эки болуп калган. Толкунданган, кубанган Митя Кулдаров ата-энесинин үйүнө жүгүрүп кирип, бардык бөлмөлөрдү кыдырып, ары-бери баса баштады. Ата-энеси жатып алган эле. […]

Василий ШУКШИН: Миль пардон, мадам!

АҢГЕМЕ Бул жактарга мергенчилегени шаарлыктар келишип, ушул кыштактыктардан  өздөрүн коштоп жүргөнгө жер уусун жакшы билген киши таап берүүлөрүн  суранышкандарында алар: — Бар бизде, Темке Киндиков… […]