Лев Толстой: Дүйнө азап тарткандардын эсебинен алга жылат

Орустун атактуу жазуучусу Владимир Набоков дарстарында төмөнкүдөй ыкманы колдончу. Ал залдагы бардык терезе пардаларды жаап, бөлмө ичин толук караңгылата турган. Залдын тээ түпкүрүнөн адегенде бир чырак жанып, Набоков мындай дечү: “Орус адабиятынын асманында жанган жылдыз – бул Гоголь”. “Ал эми бул чырак Чехов”, — шыпта дагы бир жылдыз жаркырайт. “Бул — Достоевский”, — Набоков дагы бир чыракты жандырат. “А бул болсо Толстой!” –Набоков терезе пардаларды шарт ачып жибергенде залга көздү уялткан жарык төгүлөт… Лев Толстой автордук укуктан биринчи болуп баш […]