Жаныш уулу Каныбек: Үйдөгү карынын Балага айткан жомогу

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Жашоо өз нугу менен алга жылган сайын адам пейили тарып, анын жан дүйнөсү бөксөрүп бараткансыйт. Барга шүгүр кылуу, жокко каниет бардык эле адамдын колунан келе бербегендей. Бу турмуш Чыңгыз Айтматовдун “Ак кеме” повестиндеги Орозкул үчүн, анын тар дүйнөсү, кыска ой-сезими үчүн атайлап жаралгандай туюлат. Дегеле, адам уулунда эч качан боорукердик, кайрымдуулук, бирөөнү бирөө сыйлоо, бирөөнү бирөө аёо болбогондой сезилет. Карылар жаштарга “биз силердей кезибизде мындай эмес элек” дешсе, тигилер акырая тиктешип, балбал сындуу үн катышпайт. Кары […]

Талантбеков Улан: Кадийча жана Үкүбала

“Айтматовдон алган сабагым” сынагына Чыңгыз Айтматов – кыргыз көркөм адабиятына чоң салым кошкон улуу жазуучу. Анын чыгармалары көптөгөн тилдерге которулуп, массалык сандагы окурмандардын көңүлүн ээлеген. Өзүнүн дүйнө жүзүнө таралган чыгармалары менен улуу жазуучу кыргыз көркөм адабиятын дүйнө жүзүнө тааныткан. Албетте, Ч. Айтматовдун өтө таанымал жана белгилүү болгону үчүн жазуучунун жазууга болгон шыгын жана өнөрүн мактаса болот. Бирок ар бир чыгарма өзүнүн сюжети же болбосо окуянын өнүгүүсү менен белгилүү эмес. Ч.Айтматовдун ар бир чыгармасында өзүнүн каармандарынын образдары менен окурманга жеткизип бергиси […]

Уматкул уулу Байжигит: Сөзсүз жакшы адам болом…

“Айтматовтон алган сабагым” сынагына Кичинекей кезимде, үч же төрт жашымда Чынгыз Айтматов менен алгачкы таанышуум болгон. Мен анда ата-энем менен Талас областынын Көк-Сай айылында жайгашкан заставада турчумун. Көк-Сай айылы Шекер айылына жакын жайгашкан. Атам, апам, мен болуп ошол Шекердеги Чынгыз Айтматовдун музейине барганбыз. – Апа, бул жерге эмнеге келдик? – деп сурадым. – Бул жер балам, улуу залкар жазуучу Ч. Айтматовдун туулуп-өскөн жери – деди апам. – Ушул көчөлөрдөн баскан, ушул суудан ичкен, – деп көп нерсе айтып берген, бирок […]