Осмонакун ИБРАИМОВ: Василий Шукшиндин дүйнөсү

Улуу элден улуу таланттар чыгат. Ырас, ар бир таланттын ойдодогудай калыптанышын, бүрдөп-көктөп кетишин алды менен ал көз ачкан адамдар чөйрөсү, коомдук өнүгүш шарттары кадиксиз нерсе. Болбосо кумга сиңген алтындай дарексиз өтүп, байыркы Толубай саяпкер сыңары: «Аттиңай, Толубайлыгым сен билсеңчи, тушуңда тулпарлыгың мен билсемчи» — деп арманда кеткендер эл ичинде канча дейсиз. Ал эми табият берген таланты коомдук жана улуттук аң-сезимдин дал дүгүрсүп, өөрчүп турган кезине туура келген адамдардын иши башка. Алар демейде өз заманына тете келе турган иштер жасап өтүшөт, […]

Осмонакун ИБРАИМОВ: Кыргызский политикум и бумеранг закона — вещи безжалостные

  Итак, Атамбаев вернулся. Вернулся и тут же взорвал медийный мир. Журналистам и аналитикам нашлась, наконец, работа — с Атамбаевым же скучно не бывает! Каждая его фраза — тема для разговора, каждое его заявление — это как минимум предмет для пересудов, либо причина для нового политического скандала, нередко и международного. Вообще у Алмазбека Шаршеновича есть один несомненный талант — это талант скандалиста, но талант этот от бога, поэтому ему в силу своей природы и менталитета непременно нужен какой-нибудь враг, хотя […]