Моңгол эл жомогу: Чындыкты айрып билген үч бир тууган

Качандыр  бир үч бир тууган жашаптыр. Алардын жалгыз аты болуптур. Бир жолу алар уктап ойгонгондорунда ортончусу мындай дептир: – Биздин атты уурдап кетишиптир. – Тезирек изи менен кууп жетели,- дептир улуу агасы: — Шашылуунун кереги жок, келгиле, биринчиден чай кайнатып ичкенче, ойлонолу,- дейт үчөөнүн кенжеси. Ошентип алар чай кайнатып  ичишкенче ойлонушту. — Биздин атыбызды  суунун аркы бетине алып кетишти, — деди улуусу бир кезде. — Биздин атыбызды суунун аркы бетиндеги ак боз  үйдө жашаган киши алып кетиптир,- деди ортончусу. — […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Кара чыйырчык менен Таранчы

ЖОМОК Жазында келгин куштардын бири Кара чыйырчык кайкып учуп, Таранчы олтурган бутакка конду. – Сен кайдан келдиң? – деп сурады Кара чыйырчык Таранчыдан. – Үйдөн, – деди Таранчы. – Үйүң каерде? – Уй сарайда. – Өзүңдүн үйүң жокпу? – Кышында ошерге кыштайм, күн жылыганда уя салам. – Кышында суукта кантесиң? – деди Кара чыйырчык таң калып. – Ошонүчүн уй сарайга кыштап чыгам. – А мен бул жакта суук башталганда жылуу жакка учуп кетем. Ал жакка кыш түшөрдө бул жакта күн […]