Моңгол эл жомогу: Чындыкты айрып билген үч бир тууган

Качандыр  бир үч бир тууган жашаптыр. Алардын жалгыз аты болуптур. Бир жолу алар уктап ойгонгондорунда ортончусу мындай дептир: – Биздин атты уурдап кетишиптир. – Тезирек […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Кара чыйырчык менен Таранчы

ЖОМОК Жазында келгин куштардын бири Кара чыйырчык кайкып учуп, Таранчы олтурган бутакка конду. – Сен кайдан келдиң? – деп сурады Кара чыйырчык Таранчыдан. – Үйдөн, […]