Мирзахалим КАРИМОВ: От менен ойногон диний фанатизм

Тагдыр буйругу менен байыркы элдердин бири болуп саналган баатыр мүнөз, меймандос, таланты таш жарган кыргыз туугандарымдын мекенинде жашап калганыма сыймыктанам. “Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган” Манас баатыр, көлөмү океандай “Манас” эпосунун миллион сабын жатка айткан Гомер Саякбай Карала уулундай залкарлар кайсы элде бар? Дүйнө элдерин таң калтырган сыйкырдуу Комуз, ааламга нур чачкан Ала-Тоо чокусундай Ак калпак, касиеттүүлүгү жер бетинде курулган бардык имараттардан артык болгон Боз үй, көк асман сымал мелтиреген Ысык-Көл, дүйнө окурмандарынын назарын калеми менен багындырган гуманист Чыңгыз Айтматов кимде […]