Касым Кушубеков: От, эне, сүйүү жөнүндө новелла

«Канча мезгил өттү… А мен дагы эле бүтпөс күндөлүгүмдү улантып жатам». (Э. Мелхелайтис. «Контрапункт») — От өчкөн тура. Чоң кемпирдикине барып келчи. — Койчу, кечээ эле баргам,— деди бала. — Ширеңке түгөнүптүр. Бар, чай коёлу,— дедй энеси. — Күн жаап жатат. — Жааганы жакшы. Кап жамынып ал. — Батинкам суу. — Менин көлөчүмдү сүйрөп ал. — Ылайга батып калам. Анан урушасың. — Тур эми айтышпай. Черик каалганы ачары менен муздак шамал урду. Жамгыр желеленет. Көчө ээн. Чоң кемпирдин сокмо үйү […]

Жылкычы ЖАПИЕВ: Калптар

Балдар адабияты Таштан тарамыш кестим, Кумдан аркан эштим. Китти минип, мухитте сүздүм, Акула менен жарышка түштүм. Секирип Айга жеттим, Айдан Марска аттап кеттим. Марстан селкинчек тептим, Асманга эгин септим. Түшүмү мыкты болду, Жылдыздардагы кампам толду. * * * Ысык-Көлгө кайырмак салдым, Алтын балык кармап алдым. Адамча сүйлөп: – Коё бер, – деди, – Аткарамын кааласаң нени? Балыкты кайра сууга салдым, Үч күн өтүп, көл жээкке бардым. Кечке күттүм, келбеди балык, Кеттим үйгө алданып калып. * * * Кийизди жерге кийре […]