Конфуций үй-бүлөдөгү тартипти сактоо жөнүндө V

* * * Мэн-цзы айткан: “Достордун ишенимине ээ болуунун жолдору бар. Эгерде ата-энеңди багып жүрүп аларга кубаныч тартуулай албасаң, анда досторуңдун ишенимине  арзууң мүмкүн эмес. Ата-энени кубандыруунун жолдору көп. Аны өзүңдөн талап кыла бил. Эгерде көрсөткөн жакшы пейилиң чын дилден чыкпаса, ата-энеңе кубаныч тартуулай албайсың”. * * * Мэн-цзы айткан: “Байыркы замандарда аталар уулдарын тарбиялатыш үчүн аларды өз ара бири-бирине жиберип турушкан. Алар уулдарына жумшак мамиле кылууну өз ара сурашышпаган, башкалардан да муну катуу талап кылышкан. Эгерде өзүңдүкүн аёону суранып, […]

Рамис РЫСКУЛОВ: Ким турмуштан башын калкаласа, артына чоң из калтырбайт

Ушул жашка келгиче бөкчөйүп чал болбогон себебим, мен эчкачан тамакты тойгончо жебейм. Эртеден-кечке шаар аралаганым эле жеңил гимнастика. Шаар кыдыруу деле марафондо жиниккендей. * * * Бир кабарчы: — Иттей шыйпаңдаган арзымат акындар көбөйүп кетти, — дейт. — Колуңдан куу сөөктү көргөн ит тикесинен тик туруп бийлеп жиберип атса, карта-чучук бар жерди көргөн акын кантип шыйпаңдабасын, — дедим. * * * Заман жакшы экенинде чөнтөк дептерим жука болчу. Кыйын заман келип, мени кыйын акын чыгарды. Калың дептер алалбай жүрөм. Идеялар […]