Анатай Өмүркановдун котормосундагы акылман падышалар жана султандар жөнүндө аңгемелер

Али САФИ ким болгон? XVI кылымда  проза тарыхый жана көркөм болуп эки түр менен берилген.  Ошол   мезгилдеги көркөм прозанын анча көп эмес үлгүлөрү өзүнүн мааниси жагынан классикалык тажик прозасынын өнүгүшүнө зор салым кошту. Мына ошолордун мыкты  өкүлдөрүнүн бири, XV кылымдын  белгилүү окумуштуусу жана жазуучусу Хусайн Воиз  Кошифинин уулу  Фахриддин Али Сафи (1533-жылы каза болгон) билимдүү жана адабиятты мыкты билген Кошифи уулун адабий дөөлөткө тартып, табитин тарбиялап, аң- сезимин кеңейтүүнү көздөгөн. Сафи көп окуган, өз мезгилинде Абдрахман Жами сыяктуу көрүнүктүү акын-жазуучулар  […]

Бийлик жөнүндө притча

Бул шумдуктуу притчаны капысынан таап алдым. Автору – Погудина Татьяна. Кудум биз жашаган бүгүнкү турмуштун өзү. Арийне, Конституциябызда эл – бийликтин башаты го, бирок андай эмес экен. А тарифтер, реформалар, коррупция жөнүндө айткандан тил тешилет, жазгандан калем жешилет. А бул притча байыртан эскирбей келет. Кылымдарды карытып, 600 жылдан ашуун эскирбептир. А биз санариптик технология доорунда жашап атырыбыз. Балапан жумуртканын ичинен чыгарын оозубуздан шилекей чачыраганча талашабыз. Кайсы президент жакшы, кайсы президент жаман болгонун талашканыбызды койбойбуз… Притча болсо минтип башталат: жаштар уу-дуу […]