Туулган жериндеги балалык күнүнө “милдеткер” дүйнөлүк атак-даңк

Ооба,  бизге ушундай сезилет. Коштошуу күнүндө Элмирбек инибиз: “Кээ бирөөлөр Чыкемде, \ арман жок деп ойлошоор,  \ жыргалдар Чыкем көрбөгөн,  \ калган жокдеп ойлошоор…\” – деп төгүп ырдагандай,  чын-чынында эле,  бу жарык дүйнөдө ал киши көрбөгөн сый,  жетпеген зоболо – өз эли,  өз өлкөсү түгүл,  мүлдө жер жүзүнүн мамлекеттери менен эл аралык уюмдардын,  академиялар менен сан түрдүү басылма-коомдордун кадырлап-урматтап ыйгарган өзгөчө артыкчылык белгилери – таланты,  акылы,  коомдук ишмерлигине кол коюп,  таазим жасаган даражанаам баскычтары калбагандай сезилет. Бир гана шведдин Нобель […]

Дилазык: Милдеттерди бөлүштүрүү

ПРИТЧА – Мындан ары чыдай албайм! Менин милдеттерим – тоодой, азыр аны жылдырууга чамам жок. Эртең мененкисин сени ойготуп чарба боюнча буйрук берүүм керек. Килемдерди күбүп, балдарды карап, базарга барып аны-муну сатып алып, сенин сүйгөн палооңду жасап, ал аз келгенсип түндө да эркелетүүм керек, – минтип аялы күйөөсүнө уңулдады. Тооктун сан этин мүлжүп отурган күйөөсү үндөбөй коймокпу: – Эмнеси өзгөчө… Бардык аялдар сен кылганды эле кылып келишет. Сен кыңк-мыңк дегениңди кой. Мен иштеп, сен үйдө отурасың. Анда аялы аңкилдеп кирди: […]