«Өчпөс сабактар» китебинен: Каниет

ДИЛАЗЫК Пайгамбарыбыз Мухаммед (саллаллаху алейхи васаллам) айтты: «Сен дүйнөдө (туулган жеринен алыста калган) бир карып же жолдон өткөн жолоочу сыяктуу бол» Нух пайгамбардын убагында адамдар 800-1000 жылдап өмүр сүрүшчү экен. Ошол доордо эл ичинен бир аялдын уулу каза болот. Эне байкуш күйүтүнө чыдабай зарлап ыйлайт. Аңгыча анын жанына бир акылман келип: – Сабыр кыл, каралдым. Алланын тагдыры ушундай болсо арга канча, – деп көңүл айтат. Анда эне ого бетер шолоктоп отуруп: – Мен тагдырга нааразы болгонуман ыйлаганым жок. Мен байкуш […]