«Өчпөс сабактар» китебинен: Каниет

ДИЛАЗЫК Пайгамбарыбыз Мухаммед (саллаллаху алейхи васаллам) айтты: «Сен дүйнөдө (туулган жеринен алыста калган) бир карып же жолдон өткөн жолоочу сыяктуу бол» Нух пайгамбардын убагында адамдар […]