“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна (№7 дилбаян)

“Тоолор кулаганда» романы Бул чыгарманы окуп жатып, коомдо болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, адам баласы мезгилге жараша өзгөрүлүп, байлыкты туу тутуп, өз кызыкчылыгын көздөөрүн сездим. Бул көрүнүшкө каршы туруп, эл жерин коргоп, сүйүүнүн кадырына жеткен журналист Арсен Саманчиндин кайгылуу өмүр жолу мага унутулгус сезимдерди калтырды. Бул романда жаныбарлардын ички дүйнөсү, жан шериктерине жасаган ысык мамилелери, бири-бирине болгон кусалыктары сыйкырдуу чагылдырылган. Жаабарс жаш кезинде жалама тик аскаларды көзгө илбестен, бир кырдан экинчи кырды атылган октой ашып, жолундагы олжосун баса калып, ысык канды шимире […]

Сараңбай досторума ода

(Азил-чыны аралаш) Досторум көп сараңбай, кысталышта карызга сокур тыйын алалбайм. Бак-бак сүйлөр Садыкка[1] баштап ишти кеңештим. Башкалардай айнытып, баш чайкады дебесмин. «Бали, – деди – Олжоке! Кылчактаба деги эч бир…» Кызып достун кебине, кыйынчылык тартуудан, кылчактаган эмесмин. … эмесмин-эй, эмесмин, … саясатчы эмесмин. … эмесмин-ай, эмесмин, … эх депутат эмесмин… … эмнесине теңештим… Калың эле капчыгы, Каныбекке[2] кеңештим. Салт сыйлаган ал досум сараңданды дебесмин. «Ула», – деди – ишиңди» –, улуу ишке себепчим. Жардам берер болгондо, жалкоолонгон эмесмин. … эмесмин-эй, […]

Бир көзү сокур эне жөнүндө притча

«РухЭш» сайты Энелерди куттуктайт! Урматтуу асылзаада энелерибиз, эжелерибиз жана карындаштарыбыз! Баарыңыздарды Энелер майрамы менен куттуктоонун терең мааниси жатат. Себеби Жер Энеден кийинки көтөрүмдүүлүк касиетти Кудай таала бир гана Сиздерге берген. Бала үчүн Эне мээрими, чыдамкайлыгы, сүйүүсү чексиз. Турмушта кээде «балам үчүн жанымды сууруп берем» деген энелердин айтканын угуп калабыз. Бул эмне дегендик?.. Биз муну Эне жөнүндөгү улуу притчалардын бири аркылуу туюнткубуз келет. Бир бала өз энесинин бир көзү жоктугунан абыдан уялчу экен. Көз чырагы күйбөгөн адамда кайдагы сулуулук болсун. Жалгыз […]