Салижан ЖИГИТОВ:  «Эки төөсү тең өлдү» (2-сабак)

<<<<<<<<<<<< 1-сабак — Салижан Жигитович, тарыхый шарт ошондой түшүптүр, жол билгендерибиз, кол билгендерибиз, иш билгендерибиз негизинен партократиядан куралыптыр. Байкап атабыз, азыркы демократтарга караганда алардын тажрыйбасы мол экен, иштин көзүн таанып, чарба жүргүзүү ыгын жакшы өздөштүрүптүр. Мындай сапаттарды эске албай эле биз, өзгөчө партократтардан демократка айлангандар, аларды өгөйлөп, колдон келсе түйүндүү иштерге аралаштырбоо аракетиндебиз. Кандайдыр бир партиянын идеяларын жактырганы үчүн кодулоо, биринчиден, демократия принцибине жатпайт, экинчиден антип отурсак, 2,5 миллион кыргыздын канча кадр таза каларын эч ким билбейт. Анын үстүнө партократтар […]