Кыска жана күлкүлүү жомоктор

Таарынчак кемпир Абхаз жомогу Бир кемпир түш көрүптүр. Түшүндө бийлеп аткан болот. Ойгонуп кетип, кол чаап коштобогону үчүн  жанында жаткан чалына жини кайнап баштаптыр. Карганын кантип пиво жасаганы Лит жомогу Пиво арпанын үрөнүнөн жасаларын карга угуп калат. Анан ал арпанын үрөнүн табат да чалкыган деңизге таштап коёт. Мына анан жээкке отуруп алып деңиз суусунан жутуп, мактай баштаган экен: – Вах, канча көп ичсең, ошончо даамдуу го, чиркин. Пиво кайнаткан ушул турбайбы! Талашты басуунун эби Тажик жомогу Апенди менен кошуна турган […]