Василий ШУКШИН: Петька Краснов курган аңгеме

Куяңын дарылатканы түштүккө барып келген Петька Красновдун аңгемесин угуш үчүн туугандары чогулушту. Так эле ишемби күнү кайтып келип, өздүк мончосунун буусуна кактанып, бир дагара ташмуздак сууну башынан ылдый куюнган соң, “мыйзамдуу жүздүгүн” бастырган Петька кечки тамак учурунда аңгемесин баштады. Ал негизинен сөзгө жок, дайыма шашылып сүйлөп, бешинчи сөздөн онунчу сөзгө аттап-буттап кеткенине жараша тили так эмес (ш тыбышына тили келбей аны с тамгасына айлантып сүйлөйт). Анын үстүнө дайыма эле өзүн ушунча киши минтип кунт коё укпаганынан кийин азыр катуу толкунданып […]

Олжобай Шакир: Пляжда жаткандар

Аңгеме Боро деген эргул бар, он күндөн бери көзү ачылбай ичти. Ичсин, бирок катыны айткандай, балээ ичсин. Бир жума айылдын ичин чаңызгытып, кыйсыпырыбызды чыгарды да. Ичселе машинесине жабышат. Алдынан катын-калач, бала-бакыра чыксабы, тебелеп кетейин дейт. Көчөнүн башынан машиненин аңылдаганын уккандар «жинди» келатат дегенделе, бүттү. Демейде машиненин «пипилдеген» доошунан үркпөгөн көчөдөгү эшек, кой, уйларың алыстан эле жолдун тиягына, биягына чыгып калдаңдап келаткан машинеден өзүнөн өзү үркүп калганычы. Жок дегенде ошолордун бирөө-жарымын тебелеп кетсе кана, мына анан, «баландайдын малын тебелеп кеттиң, келе, […]