Лев Толстойдун алакандай аңгемелеринен

Кичине кыз жана козу карын (Болгон окуя) Эже-сиңдилер козу карындан келатышкан. Алар темир жолдон өтүшү керек эле. Поезд алыста деп ойлошуп, бийик төгүлгөн шагылга чыгып, темир жолдун рельстеринен өтө башташты. Капыстан жакындап калган паровоздун үнү угулду. Кыздардын чоңурагы арт жакка качты, а сиңдиси болсо темир жолдон өтүп кетти. Эжеси сиңдисине, «аркага кайтып келбе!» деп кыйкырды. Бирок абдан жакын келип калган паровоздун добушу, кулак тундурган ачуу чыңырыгы, эжесинин эмне дегенин угузбады. Чакырды деп ойлоп, артка карай чуркады. Темир жолго чалынып жыгылып, […]