Азис Салиев: Поэзия жөнүндө пикир

Эскертүү: КРУИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан даярдалган “Классикалык изилдөөлөр” аттуу китептен алынган адабий сынчы, академик жана философ Азис Салиевдин бул макаласын айрым кыскартуулар менен жарыялоону эп көрдүк. Арийне, бул макала советтик адабияттын күрдөөлдүү заманында жазылса да, макаладагы айрым пикирлер бүгүнкү мезгилдеги «акындардын» дээрлик көпчүлүгүнө толук мүнөздүү кемчиликтерди таамай көрсөтүп турганы менен баалуу. Макалада келтирилген мисалдардан улам – учурдагы адабиятыбыздын деңгээли деле мезгилден алга озуп кетпегенин туябыз… Аталган макала 1954-жылы жазылганына карабастан, ошол жылдарда телчигип келе жаткан кыргыз […]