Абдыганы Эркебаев: Поэзиянын граждандуулугу үчүн

Эскертүү: КРУИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынандаяр далган “Классикалык изилдөөлөр” аттуу китептен алынган макала. Адабий процессти талдоодо, мезгилдерге бөлүштүрүүдө адатта он жылдыктарды негизги чен бирдиги катары карманышат. Мына биз жаңы он жылдыктын, атап айтканда, 80-жылдардын башында жашап жатабыз. Андай болсо ушул жылдардагы кыргыздын жаш поээиясы кандай көрүнөт! Аны кимдер, кандай чыгармалар түзүүдө! Алардын мурдагы, айталы, 60-70-жылдардагы жаш поэзия менен карым-катнаштары, айырмачылык жактары кандай! Акыркы суроо жөн жеринен коюлган жок: 80-жылдардын башталышындагы жаш поэзия түздөн-түз 70-жылдардын, бөтөнчө алардын экинчи […]