Португал эл жомогу: Кудай же азезил

Кудай десем кур калбайм деген, түз жургөн бир ак ниет  дыйкан болуптур. Бир күнү токой аралаган кыябанда кетип баратса алдынан азезил чыга калат да айтат: — Кудай мага душман, сен аны гана угасыӊ. Бирок биле жүр: менин душманымдын досу — менин душманым. Демек сен мага душман  болгон соӊ, мен сени өмүр бою бактысыз кылам., сен күнү-түнү кудайыӊа жалынсаӊ да, бардык касиеттүү ыйыктар сен үчүн сыйынса да сага эч нерсе жардам бербейт. Дыйкан коркконунан титиреп араӊ сүйлөдү: — Бирок мен сизге […]

Португал эл жомогу: Маймылдар

Кызыл топу саткан бир соодагер болуптур. Бир күнү токой аралап кардарларына жөнөйт. Күн аябай ысып, токойдо адам чыдагыс үп болуп турду. Чарчап, тердеген соодагер бактын түбүнө кыйшая кетти. Жалбырак арасынан күн тийип, баштан өтүп кетпесин деп кызыл топунун бирин кийип алды. Жүгүн жанына коюп, ыӊгайлана жатты да мемиреп уйкуга кетти. Бир топтон кийин уйкусу канып, сергип калыптыр. Турда да керилип-чоюлуп, кол сандыгын көтөрсө, анысы бош. Бир да топу калбаган. “Эмне балаа болуп кетти? Топуларымды ким уурдады? Эми ууруну кайдан табам?” […]

Португал эл жомогу: Сыйкырдуу чоор

Бир шаарда жашаган адамдын сыйкырдуу чоору бар экен. Чоорду уккан ким болбосун токтоно албай бийлей баштайт дейт. Бир күнү чопо идиш жүктөгөн эшегин жетелеп бир соодагер өтүп баратыптыр. Аны байкабай тиги киши чоорун ойной салбаспы. Аны уккан соодагер эшеги менен кошулуп бийлеп кирет. Ушунчалык секирип бийлешкен экен, чопо идиштери сынып калыптыр. Соодагер чоорчуну ойногонуңду токтот деп суранып, кыйкырса да идиштерден майда сыныктар гана калганча ойной берет. Идиштери сынып зыян тарткан байкуш  соодагер сотко арызданып барды.  Сот чоорчуну өзүнө чакырат: — […]

Португал эл жомогу: Соргок аял

Илгери бир балыкчы жашаган экен. Аялы абдан соргок болуптур. Күйөөсү жокто өзүнө даамдуу тамактарды жасап, тоюп алчу. Күйөөсү келгенде даяр эчтеке жок, кургак нан,  жер-жемиш менен курсагын эптеп тойгузат. Мындан тажаган күйөөсү күйүтүн айтып, кудайга жалынат: “Эмне үчүн түйшүктөн башы чыкпаган адамга ушундай аялды буюруп койгонсуӊ?” Аӊгыча эле торунда абдан чоӊ балык туйлап жатат дейт. Аны чыгарып алмак болгондо балык кишиче сүйлөйт: — Мени коё бер. Мен балыктардын падышасымын, сенин арыз-муӊунду угуп сага жардам берейин дедим. — Жакшы болот эле, […]

Португал эл жомогу: Ашкабак менен эмен жаӊгагы

Илгери бир киши болуптур. Кетип баратып ичке өсүмдүктүн сабагын көрөт. Ал жерге төшөлүп, сойлоп өсөр жана чоң-чоң ашкабактары бышып турганын байкады. Ал эми огороддун четиндеги калдайган күчтүү эмен дарагы болсо бутактарын жайып, туш тарапка керилип өсүп турганын, бирок анын үрөндөрү кипкичинекей тоголок экенин көрөт. Эмендин түбүндө отуруп ойлонду да баарынан кудуреттүү, жараткан кудайды жамандап кирди: — Мен анын ордунда болсом, — деди, — такыр башкача кылмакмын. Эмендин тобурчактары ашкабактай чоӊ болмок да, ашкабактын сабагындагы мөмөлөрүн эмендикиндей кичине кылмакмын, ошондо туура […]