Дооронбек САДЫРБАЕВ: Жылмаюу

АҢГЕМЕ Күнүгө эртең менен ушундай болот, улуу-кичүүгө карамай жок, ар ким алына жараша жулуна бермей. Сол бутум жерде, оң бутум жаңыдан тепкичке илингенде автобус ордунан козголду. Менден кийинкилер кыйлага чейин аны ээрчип чуркап келишсе да эч кимиси чыга алган жок. Бир аз жүрө түшкөнүбүздө динамиктен автобус айдоочунун колдураган добушу угулду: — Алдыга жылгыла, жолдош жүргүнчүлөр! Белет алгандан тартынбагыла, анын эч уяты жок. Майда тыйыны жоктор, акчаңарды бери узаткыла, менде толуп атат. Кызыл шапке кийген карындаш, жайлоодо жүргөнсүбөй кичине кыйгачтай турсаң […]

Дилазык: Үй-бүлө бактысы

ПРИТЧА Менин үй-бүлөмө арналат. Эне деген эмне? Бул күндүн биринчи нуру, биринчи дем алууң, биринчи кармаган адамың, биринчи уккан сөзүң, биринчи көз карашың, биринчи жылмаюуң. Эне – бул колдору менен дүйнөнү тааныткан адамың. Ата деген эмне? Ата – бул биринчи устатың, биринчи бел курчооң, биринчи сабагың, чын дилден биринчи сүйлөшүүң, биринчи коргооң, биринчи аскаң жана таянычың. Ата – бул биринчи чебиң. Ага-ини деген эмне? Агаң – биринчи жардамчың, оюндагы биринчи өнөктөшүң, биринчи сынчы, биринчи дос. Ага – экинчи канатың. Эже […]