Умут АСАНОВА: Нужно призвать все мужество интеллектуальной совести

Фридрих Ницше, этот скорбно таинственный отшельник мысли, возможно, обращался именно к нам, когда взывал к интеллектуальной совести, как особому роду мужества и честности в вопросах […]

Кыргыз тилинин грамматикасында жана сөздүктөрүндө жаксыз этиштин жок болуп калышы жөнүндөгү өкүнүч

АННОТАЦИЯ Мында Кыргыз элинин макал-лакаптарында жана акын, ырчыларынын ырларында, эпосторунда жаксыз этиштердин болгонуна карабай кыргыз тилинин грамматикасында  жана сөздүктөрүндө жаксыз этиштердин жок болуп калышы жөнүндөгү […]