Уланбек АШЫРМАТОВ: Дене-рух-акыл байланышында – инсан

Коомчулукту тынчсыздандырган окуялардын натыйжасына карап туруп нааразы болгон сөздөрдү айта берүүнү, жазууну токтотуп, коомчулукту тынчсыздандырган окуялардын себептерин аныктап, маселени жөнгө салчу программаларды иштеп чыгып, иш жүзүнө ашыруу үчүн айырмачылыктарыбыздан улам бөлүнбөй, окшоштуктарыбыздан улам биригип ишке өтүүбүз аба менен суудай зарыл абалга келди. Жеке инсандык жана коомдук адеп-ахлактын калыптануусу, экономиканын өнүгүүсү, саясый маданияттын өсүшү жана мамлекеттүүлүктүн түзүлүп сакталуусу таанып-билүүнүн сапатынан көз каранды эмеспи. Таанып-билүү мүмкүнчүлүгү экономикалык себептерден улам колунан алынган же саясый жана диний себептерден улам бурмаланган жарандардан түзүлгөн коомдон эмнени […]

Дилазык: Туура эмес уйку – физикалык жана психологиялык абалыңа сокку

Майкл Бреустун өз убактысында уктоо,  биоритм,  адамдын ички биологиялык сааты жана күндүн идеалдуу режими тууралуу айткан эң керектүү 28 кеңеши. Биологиялык саатыңды жакшы билсең,  өзүңдүн ички ресурстарыңды толук пайдаланасың, маанилүү окуяларды алдын ала пландаштырып,  адамдар менен ич ара байланышты оң жолго коёсуң, — дейт белгилүү сомнолог (уйкунун адамдын организмине тийгизген таасирлерин изилдеген окумуштуу), медицина илиминин кандидаты, психолог Майкл Бреус.  «Бардык нерсенин идеалдуу учуру болот. Ал учурду тандай да албайсың, болжолдоп аныктай да албайсың: ал ар адамдын өзүндө, анын генинде сакталып, […]