Жапон элинин акыл казынасынан: Жиндиден өткөн коркунучтуу душман жок

Жолдо жолдош, жашоодо дос керек. * * * Кетип баратканды токтотпо, келгенди кубалаба. * * * Дарыя майда булактарды чанбаганы үчүн дарыя. * * * Ызаатталган ибадаткана дарбазасынан таанылат. * * * Кайгы жыртык көйнөк сымал, аны үйдө калтыруу керек. * * * Эч ким төшөктө жатып чалынбайт. * * * Жети жолу жыгылсаң, сегиз жолу өйдө бол. * * * Күн туура жана туура эмес дегенди билбейт. Күн ким бирөөнү жылытайын деп нур чачпайт. Өзүн тапкан адам Күнгө окшош. […]