Расул Гамзатов: Узак жолум, тоодон ылдый башталган

Советтик жана россиялык белгилүү акын, прозачы, котормочу, публицист жана саясый ишмер. *     *     * Жылдардын аялдарга алы жетпес — мында сыр жок, дегим келет. Бала үчүн өз энеси дайым аруу — ааламда аял аттуу сулуу демек!!! *     *     * Энең өтсө толоор ичте арманың, Энең өлсө, сыздайт, ооруйт көңүлүң… Чакырамын: дүйнө элинин балдарын! Энелерди сыйла, өткүчө өмүрүң! *     *     * Дүйнөдөгү эң кымбаттуум, ардагым Ыр жазгандан чочуйм өзүң жөнүндө… Чын ниеттен сени сүйүп калбасын, Окуп аны, менден дагы жашыраак, Менден […]

Расул Гамзатовдун поэзиясы Таштанбек Чакиевдин котормосунда

ТООЛУК КАРЫЯЛАР Жашайт тоодо карылар, Намыска бек, шертке бек. Сөзү өлсө, өмүрү Өлүм менен шерттелет. Жаза басуу, жаңылуу Түк кездешпейт аларда. Баасын берет бир карап Адал менен арамга. Көзү ачыктай айтышат Кимдин эмне болорун. Жоодон өлүп ким эртең Кимге дөөлөт конорун. Калп айтканга тетири Келет бата беришип. Адилдикти кулаган Атка кетет эңишип. Тилге жүйрүк береги Ак сакалчан карыя, Айткан сөзү кынаптап Мүлдө адамга жарыя. Кагылайын карылар, Журт эгеси өзүңсүң. Караңгыда жол тапкан Калктын кара көзүсүң. Чабандестин айылга Не келгенин билесиң. […]

Расул ГАМЗАТОВ: Менин Дагестаным

Р.Гамзатов (1923–2003) Дагстандын Хунзах районундагы Цада айылында Эл акынынын үйүндө туулган. Мугалим, журн а л и с т б о л у п и ш т е п , Москвадагы Горький атындагы Адабият институтун бүтүргөн. Көптөгөн эл аралык коомдук иштерди аркалаган. Социалисттик эмгектин баатыры (1974), Лениндик сыйлыктын лауреаты (1963). 1952-жылы Сталиндик сыйлык ыйгарылган. Көптөгөн дүйнөлүк сыйлыктардын ээси. Бу китептин формасы. Китептин кандайча жазылары жөнүндө… Дайым кында жата берсе, канжарды дат басат. Дайым уктай берсе, жигитти май басат. Канжардагы жазуу Сапталчу […]