Белек СОЛТОНОЕВ: Согуш жөнү

Жоокерчиликтин ыгын өз заманына жараша кыргыз жакшы билип, бүткүл жан сактоо жана оюну согуш илимине ылайыкталып курулган. Согушка өтө ынтык болуп, жаш балдарын жаш чагынан согушка даярдоо оюндарын үйрөтүп, он жети, элүү жашка жете уруш милдетин мойнуна алган. Алтымыш – жетимиш жашка келгенде согушка аралашкандары болгон. Жекеге чыккандарын дагы айтышат. Он төрт – он беш жаштарга келгенде баланча киши жоого аттанган деп айткандарын табыштаганда анык сөз болуп, согушта эрдик көрсөткөн. Кыргыз карыяларынын эки – үч киши баш кошуп калса, көбүнчө  […]