Сагындык ӨМҮРБАЕВ: Жол (шедевр)

АҢГЕМЕ Андан бери ашык-кеми жок кырк жыл өтүптүр. Жылдын ушу маалы, а түгүл так ушул ай боло турган. Асынган китеп баштыгым жанымды сабап, таңынан мектепке чуркап бараткам. Кыштактын баш жагынан кишилердин бак-бак сүйлөшкөнү даана угулду: — О, бу… качан жол жүргөн турасың? — Куда кааласа, ушу бүгүн аттансамбы деп… Жол жүрө турган менин таятам. Ал өзүнүн Чүйдөгү жек-жаатына барам деп камынганына мына үч дем алыш болду. Атын жемдеп, жабуулап, үстүнө чымын кондурбай… Башта тиги тоодогу кудуктан мен минип барып сугарып […]