Садир ДОСБАЕВ: Тарых – коом башкаруунун күчтүү куралы

«Тарыхты жеңүүчүлөр жазганы үчүн, жеңилгендердин аты аталбайт.» Дрекслер «Дүйнөлүк саясаттын эң башкы максаты – ресурстарды көзөмөлдөө жана ал  ресурстар үчүн күрөш. Калганы эч качан бүтпөгөн жана тынчыбаган согуштун формалары менен методдору гана». Н.Стариков Адамзаты саясатты ойлоп тапкандан бери эчен кылымдар өткөн менен, көздөгөн максаты, жасар иши  бирөө гана экени жөнүндө жогортогу цитатада жеткире айтылыптыр. Ошондон бери жер үстүндө эчен мамлекеттер жок болуп, ордуна жаңы малекеттер, жаңы түзүлүштөр келгени менен көздөгөн максаты ошол ошол бойдон кала бериптир. Кайсы өлкө күчтүү болсо, […]

Ашым ЖАКЫПБЕКОВ: Тогуз санат 

I. АВАЛЫ ТЕК. (Эл – тегинен, кас – кебинен). Библияда: авалы Сөз, анан Сөз Кудайдын оозунда (пейилинде), анан Кудай болгон делинет. «Сөз» дегени Ой… А бирок Киши болмоюнча Ой кайдан жаралып, кайдан чыкмак?.. Демек, авалы Тек – кишинин Киши болмогу. Антсе да Тек космостук ээндик эмес, анын кош аяктап турар Жери болмогу да ырас. Демек, Киши оюнда авалы Тек менен Жер жаралган… Тегибиз Теңирди ойлоп тапкан. Эми кызыгы: кымызга талыкшыган кыргыз бетегелүү боордо кеңирсип жатып алып («жамбаштап жатсаң сонун да» эмес), көктү […]

Чыңгыз АЙТМАТОВ: Мекендин улуу уулу

Дагы кайра, дайыма, ушул бирдин айында Кара-Сайдын* ак кары кызыл канга боёлот… Аткан октун үнү өчөт, калдактаган каргалар кайра учуп жайланат, жылаңач дарак башына… Ажалы чукул акынды, чымындай жаны чыркырап, кайра жерден көтөрүп тургандайбыз буркурап… Абдан шашып алганбыз, кайра атты камчылып, аман-эсен сактоонун айла-амалы барчылап… Арийне, кагылып калды коңгуроо… Айтчу аңгеме бу күндө дагы акын жөнүндө… Бизди  Пушкинден бөлүп турган бир жарым кылым чынында оңой убакыт эмес.  Эгерде  андан кыйла илгери Европанын кыртышында чыгармачылыгына  Александр Сергеевич  өзү таазим кылган Гомер, […]

Адабият күнүнө карата «РухЭш» сайты сын боюнча конкурсту жыйынтыктайт

Ушул жылдын сентябрь башында жарыяланган адабий сын боюнча конкурсубуз эртең, 12-декабрь – Кыргыз адабиятынын күнү белгиленер майрамга карата жыйынтыкталат. Аталган иш-чара борбор калаабыздын Манас проспектисинде (61) жайгашкан «Шанс» китеп дүкөнүндө жыйынтыкталат (Чүй-Манас проспектилеринин кесилишиндеги филармониянын маңдайы). Конкурс жыйынтыгын чыдамсыз күткөн авторлор менен окурмандарыбыздын баарына эшик ачык. Аталган иш-чара саат 15.00дө радио-теле журналисттердин катышуусунда өтөт. Эскертүү: Конкурсубуздун байге фонду 50 000 (элүү миң) сом. Бул иш-чаранын демөөрчүсү «РухЭш» сайтынын менеджери Урматбек Жакшымбетов. Ал эми конкурсубуздун Жобосу менен ушул шилтемеден тааныша аласыздар. […]

Калык ИБРАИМОВ: «Манас» эпосу – кыргыз элинин рухий феномени

Адатта «Манас» дастаны тууралуу сөз болгондо эмнегедир дүйнөлүк эпикалык адабияттын «Илиада» менен «Одиссея», «Рамаяна» менен «Махабхарата» сыяктуу орошон туундулары көп эскерилет. Биздин эпостун эбегейсиз көлөмүн баса көрсөтүү үчүн балким бу салыштыруу керектир. Бирок «Манастын» маани-маңызы аларга караганда караманча башкача. «Манас» эпосуна тек гана бир теңдешсиз фольклордук чыгарма катары кароо анын чексиз мазмун-маанилик тереңдигин жана кыял жеткис акыл-ой чабытын ойдогудай аңдап билүүгө мүмкүндүк бербейт. «Манас» чындыгында адамзат тарыхынын бүтүндөй бир доорун, кайталангыс катмарын түзгөн кадимки көчмөн цивилизациянын, көчмөн маданияттын, көчмөн рухтун […]