Эмил ШҮКҮРОВ «мөңгүлөрдү жайына койгула» дейт (1-маек)

Бүгүнкү маегибиз жаратылышты жан дүйнөсүнө багып, табигат менен тыгыз байланышта жашап, желп эткен желди эркелетип, суу, тоо-таш, талаа-түздүн кабарчысы, жан-жаныбар, кыбыраган кумурсканын дабышын тыңшап, табиятын түшүнгөн, азыркы учурда ардактуу эс алуудагы эки илимипоз менен болмокчу. Маегибизде ар тараптуу – жаратылышка байланыштуу кызыктуу маалыматтар, кеңештер, жеке эле Кыргызстандын эмес, дүйнө жүзүндө табигатка байланышкан актуалдуу маселелерге эки аалымдын жеке ойлорун, кеңештерин, пикирлерин сурап билдик. Коногубуздун бири – Кыргызстандын эмгек сиңирген ишкери, география илиминин доктору, биология илиминин кандидаты, орнитолог, сүрөтчү, философ, эколог, Ишенбай […]