Эң оор жакырчылык – билимсиздик

Пьер АБЕЛЯР (1079-1142), француз философу Жамандык эмне экенин билбегендер жакшылыктын баркына жетпейт, себеби кээ бир жамандыктын өзү жакшылыкка да окшош. Арийне, экөө тең бири-бирин тарткан жатындаштай. * * * Жашыралбас заардын заары – сүйүү, кээде ал бир ооз сөздөн же көздүн кыйыгынан, атүгүл үндөбөй турганыңдан деле билинип калат. * * * Алоологон сүйүү менен шек санаган кара ниеттик өмүрү элдеше албайт. * * * Жаш кезде кылган күнөөбүздү жууш үчүн карыганда убара чегебиз. ♦ ♦ ♦ Али-Иби АБИ-ТАЛИБ (600-661), араб […]

«Азыркы Кытай адабиятынын тарыхы» аттуу китепте кытай жазуучулары тууралуу көптөгөн маалыматтар бар

Миллиарддаган жараны бар улуу кошунабыз Кытай ушунча элин каатчылыкка каржалтпай багып, жумуш менен камсыз кылып, ал тургай экономикалык жактан дүйнөлүк санакта экинин бири дегидей кудуретке жетишип гана тим болбостон, келечектен үмүт эткен асыл тилектерин орундатыш үчүн аалам боюнча алгалап бара жатат. Буга мисал 2013-жылы Кытай мамлекетинин жетекчилери тарабынан байыркы Улуу Жибек жолун заманбап мүнөздө кайра жандандырууну көздөгөн “Бир алкак, бир жол” долбоору дүйнө элине сунушталды (бул долбоор жөнүндө кийин кеңири кеп кылабыз). Европанын тээтиги түпкүрүндө жайгашкан мамлекеттер менен тыгыз кызматташууну […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Жомоктор улуттук эс тутумдун көрөңгөсү

Aндa эмeсe, урмaттуу oкурмaн, aдeгeндe, жoмoктoр жөнүндөгү, aнын эмнe экeндигин, кaйдaн чыгып, кaй сeбeптeн жoмoк бoлуп aйтылып кaлгaндыгын, кaндaй убaктa, кaнтип жaрк дeп чыгa кeлип, чыныгы жүзүн кимгe, кaнтип көрсөтө тургaндыгын, aгa кaнтип кулaк сaлып, aндaн кaнтип пaйдaлaнуу кeрeктигин сөз кылып, aлдыдa aйтaм дeгeн жoмoгумa жoл aчууну көздөгөн бир сaбaк сөзүмдү жoгoрудa бaштaп aлгaндaй бoлдум элe, эми бирoтoлo aягынa чыгып aлaйын. Oшeнтип, жомоктор – миңдeгeн жылдaр бoю иргeлип, тaктaлып, ийинe жeткeн, aдaмзaттын кeлeчeккe буйдaлбaй адым ата билүүсү үчүн эң керектүү […]