Калила жана Димна (6-7-8-9-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<Башы АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ Дабшалим акылман Байдабага мындайча кайрылды: — Абдан жакшы! Кызыктуу окуя экен. Эми жасап жаткан ишинин аягына жетпей, коркоктукка алдырып жиберген кишилердин абалын, […]

Азат ЖАПАРБЕК: «Калила жана Димнанын» дүйнөлүк адабияттагы орду

Дүйнөлүк адабиятта “Калила жана Димна” эбактан бери кызыгуу жаратып, тегерегинде далай ой калчаткан өзгөчө, уникалдуу чыгарма. “Калила жана Димна” – жалпыны жакшылыкка үндөгөн окуялардын жыйнагы […]

Калык ИБРАИМОВ: Мусулман маданияты жана Жусуп Баласагындын руханий мурасы

Азыркы адамзат маданиятын мусулман маданиятысыз элестете албайбыз. Ал ааламдык цивилизация тарыхында абал өзү жаралгандан баштап айтаарлык роль ойноп келатканы айдан ачык. Бүгүн да мусулман маданияты […]