Калила жана Димна (6-7-8-9-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<Башы АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ Дабшалим акылман Байдабага мындайча кайрылды: — Абдан жакшы! Кызыктуу окуя экен. Эми жасап жаткан ишинин аягына жетпей, коркоктукка алдырып жиберген кишилердин абалын, окуялары менен кошо айтып бер. — Ар бир киши иштин өзгөчөлүктөрүн жакшылап териштирбей, аңдабай туруп жасаганга аракет кылса аягында өкүнүп калат. Мен муну сизге суусарды өлтүргөн молдонун окуясы менен баяндап бергенге аракет кылайын. Анда эмесе… МОЛДО ЖАНА СУУСАР Гуржан деген шаарда бир молдо жашачу экен. Аялы айдай сулуу, бирок балдары жок болуптур. Молдо эчак эле […]

Азат ЖАПАРБЕК: «Калила жана Димнанын» дүйнөлүк адабияттагы орду

Дүйнөлүк адабиятта “Калила жана Димна” эбактан бери кызыгуу жаратып, тегерегинде далай ой калчаткан өзгөчө, уникалдуу чыгарма. “Калила жана Димна” – жалпыны жакшылыкка үндөгөн окуялардын жыйнагы катары таанылып, бийлик башында олтурган инсандарга кол китеп болуп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар эмгек. Аталган чыгарма перс жазуучусу Ибн аль-Мукаффанын курч калеминен бүтүндөй Ыраакы Чыгыш адабиятына, ошондой эле Европага да тараган. Аталышы каармандары болгон эки чөөнүн атынан улам келип чыккан. Түп нускасы ушул күнгө келип жетпеген, убакыт өткөн сайын кээ бир өзгөртүүлөргө дуушар болгон Индия тамсил […]

Калык ИБРАИМОВ: Мусулман маданияты жана Жусуп Баласагындын руханий мурасы

Азыркы адамзат маданиятын мусулман маданиятысыз элестете албайбыз. Ал ааламдык цивилизация тарыхында абал өзү жаралгандан баштап айтаарлык роль ойноп келатканы айдан ачык. Бүгүн да мусулман маданияты дүйнөлүк цивилизациялык-маданий өнүгүүнүн маанилүү фактору болуп атканы айныгыс акыйкат. Ошондуктан мусулман дүйнөсү, мусулман цивилизациясы, мусулман маданияты кандай рухий нарк-дөөлөттөрдүн негизинде калыптанган деген маселеге баш бакпай туруп, 1000 жылдык мааракеси белгиленип жаткан Жусуп Баласагын бабабыздын руханий дүйнөсүн да ойдогудай аңдай албайбыз. Анткени, биздин атактуу эки жердешибиз – Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашгаринин жашоо жагдайы жана чыгармачылык […]