Гүлзада СТАНАЛИЕВА: Сүйүү эмне эңшерилткен дүйнөнү?

БАЛАЛЫК ЖӨНҮНДӨ БАЛЛАДА Токтогулга барабыз деп камынып Жүрсө апам, сен башкача сүйүнүп. Ээликкениң эсимде бир ошондо, Көрүнгөнгө сүйүнчүлөп күйүгүп. Чыктык жолго, күүгүм талаш жеткирди Токтогулга эски жеңил машине. Таякемдин үйүн көздөй жөнөсөк, «Барбайм, — дейсиң таякемдин үйүнө, Токтогулга барабыз деп айттың го, Алпар мени комуз черткен кишиге», — Чатак салдың кыйнап бизди чаң жолдо, Бештердеги бала болчуң кичине. Апам байкуш алдап-соолап тарткылайт: «Таякеңдин үйүндө да Токтогул». Ишенбейсиң, короодогу кишини, «Тайкем, — дейсиң, таанып турам Оштогу». Ал аңгыча көчө баштан бир […]