Шамшиева Аида: Кызыл  алма – сүйүүнүн символу (№43 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна Ак кагаздын  бетин  тиктеп  ойлуу  турат. Жүрөктөгү  сүйүүнү  айта  албай, Калемин  каршы  алып  камдап  турат. Терезени  ойлуу  тиктеп  улам  карай. Ушул  убак  Исабековдун  жаны  жер  тартып, жашоосунун   боёгун  таппай, дүйнөгө  эмнеге  жаралгандыгын  билбей  турган  учур.  Жүрөгүнүн  үнүн  уга  албай, башканын  акылын  ээрчип  кеткен  убак.  Көңүлүн  укканда мынчалык  түйшүккө  кабылбас  беле.  Канатыңды  карап  туруп  кыркып,  туңгуюкка  өзүн сүйрөгөн  адат  адам  баласына  гана  тиешелүү  болсо  керек. Аялга  сый  бер! Ааламды  алдыңа алып  төшөп  берет.  Чайды  белендеп  куйган  […]