Касым Кушубеков: От, эне, сүйүү жөнүндө новелла

«Канча мезгил өттү… А мен дагы эле бүтпөс күндөлүгүмдү улантып жатам». (Э. Мелхелайтис. «Контрапункт») — От өчкөн тура. Чоң кемпирдикине барып келчи. — Койчу, кечээ эле баргам,— деди бала. — Ширеңке түгөнүптүр. Бар, чай коёлу,— дедй энеси. — Күн жаап жатат. — Жааганы жакшы. Кап жамынып ал. — Батинкам суу. — Менин көлөчүмдү сүйрөп ал. — Ылайга батып калам. Анан урушасың. — Тур эми айтышпай. Черик каалганы ачары менен муздак шамал урду. Жамгыр желеленет. Көчө ээн. Чоң кемпирдин сокмо үйү […]