Абдыкерим МУРАТОВ: Сатылганов абакта кайсыл жерде, канча жыл отурган?

Акын 1898-жылы камалганы дайын. Ал жерде талаш жок. К.Молдокасымовдун тактоосу боюнча ал 1898 – 1899-жылдары Москва, 1899 – 1900-жылдары Тобольск, 1900 – 1901-жылдары Тюмень, Иркутск, 1904-жылы Көйтүн (Куйтун) түрмөлөрүндө болуп, 1905-жылы Сибирден качып чыгат[1]. Демек, түрмөдө жети жылы болот. Эшмамбеттин «Жети жылы пияда баскан Током келген бейм» дегени туура чыгып атат.1898-жылы 18-августта берилген даргага асуу 7 жылдык мөнөткө сүргүнгө айдалуу менен алмашат. Акыркы жерде Балаганск уездинин Яндинск волостуна караштуу Көйтүн (Куйтун) кыштагында 1904-жылдын 26-августунан 1905-жылдын майына чейин болот. Жалпысы жети […]