Алымкандын айланасындагы сөз же Токтогул Кытайда болгонбу?

Токтогул Сатылгановдун азыр эми Кытай мамлекетине карап калган элдерде, жерлерде болгондугу тууралуу маалыматтар биз СССР деген улуу державада жашап турган мезгилде айтылган да, жазылган да эмес. Ага бир себеп эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин оош-кыйышына байланыштуу болушу да мүмкүн, саясатка байланыштуу болушу да мүмкүн, анткени ал кезде маалымат каражаттары тыкыр кароодон өтүп, «кытай» деген сөз болсо, ал материалдар чыкпай калчу. Же экинчиси, жөн гана ал маалыматтар биз үчүн белгисиздиктен, биз билбегенден келип чыккан болушу да ыктымал. Жазуучу Ш.Абдыраманов «акын сүргүндөн качып […]