Садир ДОСБАЕВ: Эй Кыргызстан, сен чын эле эгемен, эркинсиңби?

Минтип сураганымын себеби бар. Аны баары эле билет. Көрүп да турат. Бирок… Болгон окуялардын өнүгүшүнө астейдил назар салганга Кыргызстан деген кайыкты кандайдыр бир көрүнбөгөн күчтөр тынымсыз чайкап, тынчтык бербей аткансыйт. Эркиндик дейлиби же эгемендик дейлиби иши кылып ошону алгандан берки болгон иштерди эстесек… Акаев келгенде бир жакшы президенттүү болдук дегенбиз. Азыр ага башкача караганыбыз менен ошондо чын эле жакшы президенттүү болгонбуз. Орто Азияда демократ аралы, КМШ ичинде биринчи өз акчабызга ээ болгонубуз да чындык. Анан эле жакшы башкарып келаткан президент […]

Садир ДОСБАЕВ: Убайым сааты

АҢГЕМЕ …Тез жардамдын жүрөк титиреткен ачуу чыңырыгы ооруканын реанимация бөлүмүнүн эшиги алдына келгенде гана басылды. Санитарлар  каталканы шашыла түшүрүп, ичкери алып кирип кетишти.  Болбой ыйлап жүрүп коштоп келген келин, беш-алтылар чамасындагы уулу менен аларды ээрчий киришти. Медайым: — Силерге биякка киргенге мүмкүн эмес, туура түшүнүңүз. Ушуерде күтүүгө туура келет. Андан көрө бир аз болсо да тигил отургучтарга эс алып отургула, – деди. Дубалда илинген саат, бир кынамда убакытты эсептеп чыкылдайт. Күткөндө убакыттын ушунчалык узарып кетерин балалуу келин биринчи жолу билип […]

Садир ДОСБАЕВ: «Салттуу дин» дегенди кандай түшүнсө болот?

«Салттуу дин» деген эмне? Муну кандай түшүнсө болот? Кандай деп түшүндүрсө болот? Менимче, түшүнгүсү келген киши эң оболу бул тушүнүктөрдү аныктап алышы керек окшойт өзү. Салт деген өзү эмне? Салт менен дин кошулуп анан салттуу дин болобу же диний салт болушу керекпи? Фейсбукту карасаң бул жөнүндө талаштан баш адашат чынында. «Энең байтал» айтыш аябай көңүлдү иренжитет. Ушу салттуу дин мен үчүн эмне? Мен, бир карапайым дыйкандын баласы муну кандай түшүнөм? Көп жыл мурун аракет кылып жүрүп арабча тамга таанып алгам. […]